Στις 18 Iουνίου 2020 βγαίνει στους θερινούς κινηματογράφους της χώρας μας σε διανομή από τη Feelgood, το Γαλλικής παραγωγής φιλμ μυστηρίου «Οι Μεταφραστές – Les Traducteurs» σε σκηνοθεσία του Régis Roinsard που αναμένεται να το δούεμ σίγουρα και στην Πάτρα στο θερινό σινε-Κάστρο στο Ρίο.