Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο της Κλινικής Ογκολογίας που διοργανώνεται από το Ογκολογικό Τμήμα του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών, θα πραγματοποιηθεί στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών στις 18 και 19 Μαρτίου, 2016.
Η θεματολογία του Σεμιναρίου επιλέχθηκε από την Επιστημονική Επιτροπή με βασικό κριτήριο την κάλυψη των επιστημονικών αναγκών των ιατρών, των νοσηλευτριών και των άλλων επιστημόνων που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση του ογκολογικού ασθενούς, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης…