Το Πανεπιστήμιο Πατρών έχει ως στόχο τη συνεχή ενίσχυση της επιστημονικής έρευνας με κάθε δυνατό τρόπο και ειδικότερα την ενίσχυση της Βασικής Έρευνας, δεδομένου ότι η Εκπαίδευση και  η  Έρευνα  αποτελούν  θεμελιώδεις  και  άρρηκτα  συνδεδεμένες  δραστηριότητες  της ακαδημαϊκής ζωής.