Το σχολείο τελείωσε, οι 180 περίπου μικροί μαθητές του 16ου Δημοτικού Σχολείου έφυγαν για τις διακοπές τους, όμως μαζί τους αποχώρησε και ο… εργολάβος που είχε αναλάβει να παραδώσει το νέο κτιριακό συγκρότημα αποτελούμενο από το παλαιό συγκρότημα, έγκαιρα ανακατασκευασμένο αλλά και το νέο μεγάλο σχολείο!
Αποτέλεσμα; Γονείς και εκπαιδευτικοί έχουν χάσει τον ύπνο και πιθανώς ακόμη να απολέσουν τις διακοπές τους καθώς η υφιστάμενη κατάσταση σήμερα μόνο τρόμο και άγχος προκαλεί!
Ο…