Δεκαπέντε συνολικά προτάσεις για νέες επενδύσεις και για επενδύσεις επέκτασης-εκσυγχρονισμού σε ήδη υφιστάμενες επιχειρήσεις κατατέθηκαν στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, όσον αφορά στον πρώτο κύκλο 2014 του Ν. 3908/2014 στα πλαίσια της εκχωρημένης αρμοδιότητας.

Ειδικότερα, υπεβλήθησαν 15 επενδυτικά σχέδια, συνολικού προϋπολογισμού 16.855.821,69 ευρώ. Τα 10 από αυτά αφορούν νέες επενδύσεις, ενώ 8 επενδυτικά σχέδια είναι στη μεταποίηση και κυρίως στη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων.Επίσης…