Το μόνο που έκαναν ήταν να απλώσουν το χέρι τους στους συνανθρώπους μας που η οικονομική κρίση τους στέρησε ακόμα και τα απαραίτητα αγαθά για την επιβίωσή τους. Στο δικό τους χέρι πιάστηκαν και πολλά άλλα χέρια με αποτέλεσμα σήμερα να έχει δημιουργηθεί μία ισχυρή ανθρώπινη αλυσίδα προστασίας για 140 οικογένειες.
Αυτή την αλυσίδα τη σχημάτισαν τα μέλη της Εθελοντικής Ομάδας «χέρι – χέρι». Ο πρώτος κρίκος σχηματίστηκε το 2013 από μία ομάδα έξι γυναικών, κατά πλειοψηφία εκπαιδευτικών, που…