Ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη αποτελεί η πρόσφατη εγγραφή του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Βιομηχανικής Περιοχής Τρίπολης (Σ.Ε.ΒΙ.ΠΕ.Τ.) στα Μητρώα Μελών του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδος.
Στην δύναμη του Σ.Ε.ΒΙ.ΠΕ.Τ. ανήκουν 47 επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε διάφορους τομείς της Βιομηχανίας στην Βιομηχανική Περιοχή της Τρίπολης και πλέον, δια του Σ.Ε.ΒΙ.ΠΕ.Τ,. εντάσσονται και στο δυναμικό του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Πελοποννήσου και…