Οι νέοι συγκοινωνιακοί άξονες επαύξησαν τους τουριστικούς δείκτες στη Δυτική Ελλάδα. Η αξιοποίηση του ρεύματος αυτού είναι καθαρά υπόθεση του ιδιωτικού παράγοντα ή μπορεί η περιφέρεια να συμβάλλει καταλυτικά, με τα εργαλεία που έχει στα χέρια της;
Απευθύναμε το ερώτημα αυτό στους υποψήφιους περιφερειάρχες της Δυτικής Ελλάδας, με την ελπίδα να πάρουμε συγκεκριμένη απάντηση, και αυτό μάλλον συνέβη και στις πέντε απαντήσεις που λάβαμε. Το διάβημα έγινε στο πλαίσιο μιας ενδεικτικής προσπάθειας για…