Στο πλαίσιο του επιχειρησιακού σχεδιασμού της Αστυνομικής Διεύθυνσης
Τάξης Αχαΐας, το Τμήμα Τροχαίας Πατρών, με σκοπό την αναβάθμιση του
επιπέδου της οδικής ασφάλειας των επιβατών και των οχημάτων, διενεργεί
καθημερινά συστηματικούς ελέγχους για την αποτροπή κυκλοφορίας
οχημάτων των οποίων οι οδηγοί δεν είναι εφοδιασμένοι με ασφαλιστήριο
συμβόλαιο.
Κατά τη διάρκεια των τροχονομικων ελέγχων, το πρώτο τετράμηνο τους
έτους 2014, βεβαιώθηκαν αποκλειστικά από την Τροχαία Πατρών 113
παραβάσεις σε…