Η κατάθλιψη στην τρίτη ηλικία είναι παράγοντας αυξημένου κινδύνου για να οδηγηθεί κάποιος στην άνοια, σύμφωνα με τις επιστημονικές απόψεις που ακούστηκαν σήμερα στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής.
Αντικείμενο της συνεδρίασης ήταν η ενημέρωση των βουλευτών για την πορεία υλοποίησης του Εθνικού …