Μεγάλη Παρασκευή σήμερα,, ημέρα απόλυτου πένθους, αργίας και νηστείας για όλη τη Χριστιανοσύνη.
Το Θείο Δράμα κορυφώνεται όπως και τα Πάθη του Χριστού. Το ξημέρωμα γίνεται η Σταύρωσή του.
Το πρωί της Μεγάλης Παρασκευής γίνεται ο στολισμός του Επιταφίου στις εκκλησίες.
Αρχικά ψάλλονται οι Μεγάλες Ώρες, που περ…