Την ακόλουθη επιστολή απέστειλε ο επικεφαλής της Ώρα Πατρών Γιώργος Ρώρος προς τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων: Με την από 24/4/2020 πρόσκληση 9 του Δημοτικού Συμβουλίου μας καλείτε σε συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης όπως από 26/3 με σχετικό έγγραφό μας, σας είχαμε επισημάνει.