Ως αντιπολίτευση διαφωνούσε ριζικά με αυτό που σήμερα υλοποιεί ως κυβέρνηση