Προσωρινή αναστολή λειτουργίας σχολείων, αθλητικών δραστηριοτήτων και γενικά περιορισμού συναθροίσεων προβλέπει το σχέδιο που εκπονήθηκε και που δεν έχει χρειαστεί να εφαρμοστεί ολοκληρωτικά ακόμη.