Το σύστημα μετεγγραφών εφαρμόζεται φέτος για πρώτη φορά και οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να γνωρίζουν όλες τις λεπτομέρειες για τη “βάση μετεγγραφής”,τους δικαιούχους,τις προϋποθέσεις,τα εισοδήματα και τη μοριοδότηση για κάθε κατηγορία