Μπροστά στο μείζον πρόβλημα εναπόθεσης των απορριμμάτων που έχει προκύψει από λανθασμένους χειρισμούς διαχρονικά , αλλά και μπροστά στην αναγκαιότητα προστασίας της υγείας μας και του περιβάλλοντος, η ανακύκλωση είναι η μόνη ουσιαστική λύση που πρέπει να γίνει νοοτροπία και συνείδηση όλων. Ιδιαιτέρως ενθαρρυντική είναι η πρωτοβουλία πολιτών προς αυτή την κατεύθυνση, με την Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Π.Α.Ρ.Ε.Α. (Ποιοτική Ανάπτυξη Ρεαλιστικών Επιθυμιών –Αναγκών) να αναπτύσσει σημαντικό…