Σε κοινωφελή χώρο του βιοτεχνικού πάρκου αποφάσισε ο Δήμος Πατρέων να χωροθετήσει την εγκατάσταση και λειτουργία Κέντρου Αποτέφρωσης Νεκρών (ΚΑΝ) καθώς και αποτέφρωσης οστών. Το θέμα θα συζητηθεί στη συνεδρίαση της επιτροπής ποιότητας ζωής την ερχόμενη Πέμπτη.
Το σημείο του ΒΙΟΠΑ που υποδεικνύεται είναι το «Β32». Σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση που ρυθμίζει τα θέματα λειτουργίας των ΚΑΝ, το κτιριακό συγκρότημα θα πρέπει να εξυπηρετεί την συνάθροιση κοινού 50 τουλάχιστον ατόμων για…