Εκτός λειτουργίας είναι αυτή την ώρα τα φανάρια στην Πατρών – Κλάους στο ύψος της παραγλαύκειας καθόδου.