Κλιμάκια ελεγκτών του Τμήματος Εμπορίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας πραγματοποίησαν ελέγχους σε 60 πρατήρια υγρών καυσίμων στο Αγρίνιο για την τοποθέτηση ή μη του συστήματος εισροών –εκροών και διαπιστώθηκε ότι 19 από αυτά δεν το είχαν εγκαταστήσει.
Συντάχθηκαν οι αντίστοιχες εκθέσεις ελέγχου, οι οποίες εστάλησαν στις αρμόδιες υπηρεσίες, αφενός για την προσωρινή αναστολή λειτουργίας τους μέχρι την πλήρη συμμόρφωση τους και αφετέρου για την επιβολή των προβλεπόμενων προστίμων.
«Οι Υπηρεσίες…