Είναι να απορείς, λοιπόν, με την ευκολία που …γυρνά την πλάτη σε μία ευκαιρία που ήρθε ουρανόσταλτη, όπως αυτή της ίδρυσης Νομικής Σχολής που μπορεί να προσδώσει (πνευματική και οικονομική) δυναμική στην πόλη.