Από την ΔΕΥΑΠ ανακοινώθηκε ότι «την  Τρίτη  9 Ιουνίου 2020, από τις 8 π.μ. έως την 1 μ.