Εγκληματική οργάνωση είναι η Χρύση Αυγή σύμφωνα με την απόφαση του διακστηρίου.  Πρόκειται για μία στορική απόφαση της Δικαιοσύνης.