Η ανακοίνωση του Προέδρου Περιφερειακής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία Δυτικής Ελλάδας & Νοτίων Ιονίων Νήσων Αντώνη Χαροκόπου αναφέρει:
Με επερώτηση που κατατέθηκε στις 29/07/20 προς τον Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας αναδεικνύεται η σημαντικότητα λειτουργίας της Μονάδας Σπαστικών Παίδων και το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Πατρών.
Μία σημαντική δομή που θα συνέβαλε στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των παιδιών με βαριές αναπηρίες και θα αποτελούσε «ανάσα» για τις οικογένειες…