«Το αίτημα και η διεκδίκηση για τη συγκρότηση του προοδευτικού πόλου αντανακλά στο παρόν, αλλά και στο μέλλον της χώρας, εάν δηλαδή η χώρα θα έχει για την διακυβέρνηση της, εάν η κοινωνία θα έχει για την διακυβέρνηση της χώρας, μία προοδευτική πολιτική, ή μία βαθύτατα νεοφιλελεύθερη συντηρητική πολιτική…