Φόβοι για επανάκαμψη του κορωνοϊούστην Κίνα εκφράζει μερίδα επιστημόνων. Από τα 108 νέα κρούσματα, τα 98 ήταν εισαγώμενα και μόνη «πηγή», μπορεί να είναι η Ρωσία.