Σε εργασίες σήμανσης σε οδικές αρτηρίες ευθύνης της προχώρησε η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Η οδός Κανελλοπούλου οριοθετήθηκε εκ νέου την Κυριακή, σε ότι αφορά στις διαγραμμίσεις της.Τα όρια του δρόμου τονίσθηκαν με ειδικό φωσφορίζον λευκό χρώμα, όπως επίσης και η διαχωριστικη λωρίδα. Τα στοιχεία σήμα…