Στο φράγμα Αστερίου στην Αχαϊα από τον χειμώνα άρχισε να σχηματίζεται τεχνητή λίμνη από τα νερά του Πείρου και Παραπείρου.