Μία νέα κατηγορία φαρμάκων, φαίνεται πως είναι αποτελεσματική όχι μόνο για τη σημαντική μείωση της χοληστερίνης έως και 60% σε ασθενείς που το χρειάζονται και δεν ανταποκρίνονται στις κλασσικές θεραπείες, αλλά παράλληλα αποτελεί μηχανισμό μείωσης του κινδύνου για ένα νέο έμφραγμα, σε άτομα με ιστορικό.