Τα διάφορα τμήματα της Εθνικής Εταιρείας, ανάμεσά τους και αυτό των Πατρών, λειτουργούσαν το ένα ανεξάρτητα από τα άλλα, για λόγους ασφαλείας, ενώ ειδικά γραφεία της ασκούν καθήκοντα κατασκοπευτικά και αντικατασκοπευτικά. Παράλληλα, η ηγεσία της φροντίζει για την προβολή και διαφήμιση της «δραστηριότητάς» της, με συνέπεια ο – προφανώς μετανιωμένος για την συμμετοχή του – Ιωάννης Μεταξάς να διαμαρτυρηθεί σε ένα από τα ηγετικά στελέχη: «Αυτά είναι τα αποτελέσματα των απολυταρχικών τάσεων του…