Μπορεί η Κωνσταντινούπολη, πρωτεύουσα της χιλιόχρονης Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας-Ρωμανίας (ή Βυζαντινής Αυτοκρατορίας ή Αυτοκρατορίας της Κωνσταντίνου Πόλεως κατά τον Σαράντο Καργάκο) να έπεσε στα χέρια του Μωάμεθ Β΄ του Πορθητή και των Οθωμανών Τούρκων στις 29 Μαϊου 1453, ωστόσο η οριστική υποδούλωση της Ρωμιοσύνης ήρθε μερικά χρόνια αργότερα με την κατάλυση των Ρωμέικων βασιλείων-Δεσποτάτων του Μυστρά (1460) και της Τραπεζούντας (1461).
Η Πάτρα είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την δράση…