Ως γνήσιος Βρετανός ο Μπίκφορντ-Σμιθ δεν θα μπορούσε να μην ασχοληθεί με την καπνοκαλλιέργεια στην χώρα μας. Χωρίς να είναι ιδιαίτερος φαν των ελληνικών καπνών, εντούτοις θεωρεί πως η Ελλάδα μπορούσε να κάνει πολλά βήματα προόδου στον συγκεκριμένο τομέα.
Γράφει χαρακτηριστικά ο Βρετανός περιηγητής: «Το 1860 η καπνοκαλλιέργεια στην Ελλάδα κατελάμβανε 25.000 στρέμματα, τοσ 1875 έφτασε τις 42.204 και το 1887 υπήρξε μια μείωση σε 38.967. Η καταγραφή των στρεμμάτων που καταλαμβάνει η…