Αντέδρασε ο Ευ. Φλωράτος στα δημοσιεύματα της «Π» για τα συμπεράσματα των εμπειρογνωμόνων που μελέτησαν τα έργα και τις ημέρες του ΔΣ της «Αχαϊκής». Η «Π» δημοσιεύει στο σημερινό της φύλλο εκατέρωθεν επιστολή και επισημάνσεις, με τις δικές της παρατηρήσεις.

Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΥ. ΦΛΩΡΑΤΟΥ
Από τον τ. δήμαρχο και πρόεδρο της διοίκησης της Αχαϊκής Τράπεζας, λάβαμε την ακόλουθη επιστολή:
Κύριε διευθυντά,
Τα αλλεπάλληλα δημοσιεύματα της εφημερίδας «Πελοπόννησος» για κακή διαχείριση στην «Αχαϊκή», πριν καν…