Σε κοινωνικό και πολιτικό event εξελίσσεται η παρουσίαση του φιλοσοφικού – πολιτικού μυθιστορήματος “24 Ώρες Ακόμη” του εκδότη και δημοσιογράφου Ανδρέα Χριστόπουλου. Η παρουσίαση θα γίνει από σημαίνοντα πολιτικά πρόσωπα όπως ο ευρωβουλευτής Γ. Κύρτσος, ο συγγραφέας και πρώην βουλευτής Π. Τατσόπουλος,…