«Μέχρι πρόσφατα δεν είχα σκεφτεί σοβαρά την εμπλοκή μου στην τοπική αυτοδιοίκηση. Το βασικό κίνητρο είναι η ανάληψη της ευθύνης μου και η ενεργοποίηση για όσα συμβαίνουν στην πόλη που ζω σε αντίθεση με την αδράνεια και την κριτική από απόσταση, αλλά και η ευθύνη απέναντι στα παιδιά μου που μεγαλώνουν σε μια πόλ…