Παρατηρούμε τις τελευταίες ημέρες μία πρωτοφανή ερασιτεχνικού τύπου αντιμετώπιση των δημοτικών πραγμάτων για τον δήμο της Πάτρας από πλευράς τοπικής Νέας Δημοκρατίας, που κινδυνεύει να ξεπεράσει τα όρια της φαιδρότητας.
Μετά από όσα συνέβησαν και οδήγησαν στην αποχώρηση του Κώστα Χριστόπουλου από την κούρσα …