Το παρελθόν μπορεί να μας διδάξει για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα του σήμερα, ιδιαίτερα στα θέματα της διαχείρισης των υδατίνων πόρων.
Αυτό είναι ένα από τα γενικά συμπεράσματα του διήμερου Διεθνές Συμποσίου που έγινε στην Πάτρα (στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου) με συμμετοχή 400 Ελλήνων και ξένων επιστημόνων ειδικών στα ζητήματα του νερού.
ΚΟΝΗ ΓΛΩΣΣΑ
Σήμερα, όμως, όλοι οι επιστήμονες θα πρέπει να χρησιμοποιούν μια κοινή γλώσσα για τα προβλήματα, που αφορούν το νερό και τη…