Ο Ορθόδοξος Ναός με τα δυτικά έργα τέχνης και τα σπάνια κειμήλια. Μέσα από τα αρχεία του δε, περνά κατά κάποιον τρόπο η ιστορία της Πάτρας. Μπορεί να μην συνηθίζεται στις εκκλησίες των Ορθοδόξων Χριστιανών οι ιερές μορφές και αναπαραστάσεις να είναι σε πίνακες και μάλιστα δυτικής τεχνοτροπίας, όμω…