Οι δαπάνες που παρουσιάζονται στα παραστατικά που έχουν παραδοδθεί από τους υπολόγους του έργου (τους δύο υπαλλήλους της Στ’ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, που έχουν χρεωθεί τα έργα που εκτελούνται) προκάλεσαν εντύπωση στα στελέχη της Διαχειριστικής Αρχής, που ζήτησαν διευκρινίσεις περί τούτων.
ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕ ΒΑΘΟΣ
Ενημερώθηκε σχετικά ο περιφερειάρχης Απόστολος Κατσιφάρας, ο οποίος ζήτησε να υπάρξει έλεγχος σε βάθος της υπόθεσης. «Μηδενική ανοχή σε φαινόμενα ατασθαλιών. Διαφάνεια…