Προς πώληση βρίσκεται ένα μεγάλο αρχείο Επιστολών αλληλογραφίας του Αχαιού πολιτικού Ανδρέα Λόντου. Πρόκειται για 100 επιστολές της περιόδου 1830-1850 γνωστών Αγωνιστών της εποχής.
Το αρχείο πωλείται μέσω σχετικής ιστοσελίδας στο facebook και έχει προκαλέσει αίσθηση, δοθέντος ότι το αρχείο είναι ιδι…