Σε τρεις σπουδαίες μεταγραφικές κινήσεις που ανεβάζουν το επίπεδο της ομάδας, προχώρησε η Α.