Το ερευνητικό σεμινάριο του ΠΜΣ «Θεωρητική και Πρακτική Φιλοσοφία» του Τμήματος Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Πατρών πραγματοποιεί σειρά διαλέξεων κατά το χρονικό διάστημα Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2019.