Το 2018 1.624 νέοι διδάκτορες αναγορεύθηκαν από ελληνικά ΑΕΙ, οι περισσότεροι (26,7%) από το ΕΚΠΑ, ενώ από το πανεπιστήμιο Πατρών το 8,5%. Οι πιο πολλές διατριβές ( 31,5%) αφορούσαν την Ιατρική και τις Επιστήμες Υγείας.