Ακόμα μια χρονιά ανήκει στο παρελθόν και μια καινούργια ανατέλλει φέρνοντας μαζί της νέες ελπίδες, νέα όνειρα, νέες προσδοκίες για ευημερία και ανάπτυξη αλλά και για αγάπη κι αλληλεγγύη.