Στις φτωχότερες περιφέρειες της Ελλάδας κατατάσσεται η Δυτική Ελλάδα σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία (Eurostat) και αφορούν και αφορούν το κατά κεφαλήν ΑΕΠ για το 2017. Κάτω από το 75% του μέσου κοινοτικού κατά κεφαλήν ΑΕΠ βρίσκονταν το 2017 δώδεκα ελληνικές περ…