Θετικά μέτρα μόνιμου χαρακτήρα, που θα ανακουφίσουν την μεσαία τάξη εξετάζει να πάρει αμέσως μετά τις αργίες του Πάσχα η κυβέρνηση. Στόχος είναι να αξιοποιηθεί ο μεγάλος δημοσιονομικός χώρος που έχει δημιουργηθεί από το πλεόνασμα της ελληνικής οικονομίας το οποίο ξεπερνάει κατά πολύ τα όσα έχουν συμφωνηθεί με…