Δεν διευκολύνονται ούτε όσοι έχουν πρωινά ραντεβού, ούτε οι απογευματινές επιστροφές πτήσεων από το “Βενιζέλος” – Το πρώτο πρωινό δρομολόγιο είναι στις 7.