Η συνεχιζόμενη Κυβερνητική πολιτική, που  δυστυχώς είναι επιζήμια ίσως και επικίνδυνη στο χώρο της υγείας
v Τόσο με την ΥΠΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ των Νοσοκομείων, μία  υποχρηματοδότηση  που υπολείπεται ακόμη και από την επίσης ελλιπέστατη περσινή κατά 350 εκ ευρώ και που δυστυχώς έχει εκτοξεύσει τα ληξιπρόθεσμα χρέη στα 2 δις περίπου.
v Όσο και με την ΥΠΟΣΤΕΛΕΧΩΣΗ, μία υποστελέχωση που έχει οδηγήσει τα δημόσια Νοσοκομεία, από τα οποία φέτος αποχώρησαν 2.500 Εργαζόμενοι και την τελευταία τριετία 13.500,…