Η διαβούλευση για το σχέδιο διαχείρισης Απορριμάτων της Πάτρας, δεν οδηγεί σε καλά αποτελέσματα. Κοινωνικοί και αντιπολιτευτικοί φορείς προβάλλουν αμφιβολίες, επιφυλάξεις ή και ανοιχτή πεποίθηση ότι το σχέδιο “δεν δουλεύει”, καθώς είναι υπονομευμένο από τις προβλέψεις του αλλά και τη φιλοσοφία του.
Οπως γράφει σήμερα η “Π” της Κυριακής (ρεπορτάζ Σ. Παπανδρέου) οι στόχοι που τίθενται από τη Δημοτικοί Αρχή τόσο για την ανακύκλωση όσο και για το σύστημα της κομποστοποίησης, χαρακτηρίζονται…