Σήμερα Πα­ρα­σκευ­ή θα προεξάρχει στις 7:00 το απόγευμα στους Δ’ Χαιρετισμούς που θα ψαλούν στον ΙΝ Α­γί­ας Πα­ρα­σκευ­ής Πα­τρών.
Στις 9:15 το βράδυ θα ιερουργήσει και θα μιλήσει στην Ιε­ρά Α­γρυ­πνί­α που θα τελεστεί στον Πα­λαιό ΙΝ του Α­γί­ου Αν­δρέ­ου (Ορ­θρος–Χαι­ρε­τι­σμοί–Θεί­α Λει­τουρ­γί­α).
Αύριο Σάβ­βα­το στις 6:00 το απόγευμα θα χοροστατήσει κατά τον Εσπε­ρι­νό που θα ψαλεί στον ΙΝ Α­γί­ου Νι­κο­λά­ου Α­γρι­λιάς.
Την Κυ­ρια­κή Δ’ των Νηστειών το πρωί θα ιερουργήσει και θα κηρύξει…