“Τίτλοι τέλους” για ένα κτίριο που στέγασε πολλούς μαθητές και τους άφησε τις πιο γλυκιές αναμνήσεις. Πρόκειται για το παλιό Πειραματικό Σχολείο στην οδό Βαλτετσίου στην Πάτρα, το οποίο κατεδαφίζεται μέρος του και διαμορφώνεται για να κατασκευστεί από τον Δήμο ο νέος παιδικός σταθμός.Ο εικονολήπτης Κ…